Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til fiskeri- og kystministeren

Interpellasjon nr. 5 (2010-2011)
Om å sikre en bærekraftig villaksstamme i fremtiden, med bakgrunn i de miljøproblemene oppdrettsnæringen bærer med seg
Datert: 03.06.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 21.10.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Det er nå over 10 år siden Villaksutvalget leverte sin innstilling til strategier og tiltak for laksebestandene. Den gang ble laksefisken i om lag én tredel av laksevassdragene vurdert som enten utryddet, truet av utryddelse eller sårbar. Utviklingen har jevnt over gått i feil retning for villaksen siden den gang. Det var også den klare konklusjonen som ble gitt av forskerne under konferansen "Villaksutvalget 10 år etter" som nylig ble arrangert av Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø. Våre villaksstammer står overfor en rekke trusler som spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg og rømming av oppdrettsfisk. Oppdrettsnæringen har skapt mange arbeidsplasser i distriktene, men svekker sitt omdømme som følge av miljøproblemene den bærer med seg. 120 av våre 450 elver er nå stengt for fiske.
Hvilke målrettede tiltak vil statsråden gjennomføre for å sikre en bærekraftig villaksstamme i fremtiden?

Les hele debatten