Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2010-2011)
Om behovet for en godt informert debatt i befolkningen om vanskelige etiske og politiske valg i helsetjenestene, og hvilke grep statsråden vil ta for at en debatt om prioriteringer nettopp kan skje uten at den skaper frykt og uro
Oversendt regjeringen: 09.06.2010
Besvart: 12.10.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Det er en politisk oppgave å fordele helseressursene på best mulig måte slik at alle får den helsehjelpen de har behov for. Stadig mer kan behandles, samtidig som det er og vil bli begrensede økonomiske og menneskelige ressurser. Det er knyttet utfordringer til å måle behovet for og effekter av helsetjenester. Derfor kan ikke prioriteringer handle om tall alene, men også forebygging, rehabilitering, pasientsikkerhet og kvalitet. En del av prioriteringen må gjøres i møtet mellom pasient og helsepersonell gjennom en individuell vurdering. Det er behov for en godt informert debatt i befolkningen om vanskelige etiske og politiske valg siden dette har få entydige svar. Statsråden sier i Aftenposten 7. juni at en debatt om prioriteringer i helsetjenestene skaper unødig frykt.
Hvilke grep vil statsråden ta for at en debatt om prioriteringer nettopp kan skje uten at den skaper frykt og uro i befolkningen?

Les hele debatten