Interpellasjon fra Svein Roald Hansen (A) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 16 (2010-2011)
Om å sørge for at framtidige frihandelsavtaler Norge inngår følger opp forslaget fra EFTA-utvalget om mer forpliktende bestemmelser om miljø- og arbeidstakerrettigheter
Oversendt regjeringen: 23.08.2010
Besvart: 22.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Arbeidet for å sikre at hensynet til en bærekraftig utvikling og anstendige arbeidsforhold blir godt ivaretatt i en ny WTO-avtale og i forbindelse med frihandelsavtaler mellom land, er viktig for å hindre at økt frihandel undergraver disse sentrale målsettingene. USA og EU har sterkere bestemmelser på disse områdene i sine frihandelsavtaler enn EFTA, samt tvistemekanismer ved brudd på bestemmelsene. EFTAs avtaler har bare mer generelle henvisninger til miljøstandarder og ILOs erklæringer i forordet til sine avtaler.
Vil statsråden sørge for at framtidige frihandelsavtaler Norge inngår følger opp forslaget fra EFTA-utvalget om mer forpliktende bestemmelser om miljø- og arbeidstakerrettigheter?

Les hele debatten