Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 19 (2010-2011)
Om å iverksette tiltak for å øke antallet soningsoverføringer og redusere antallet utenlandske kriminelle i norske fengsel
Oversendt regjeringen: 26.08.2010
Besvart: 21.10.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Ifølge kriminalomsorgens egne tall er 1 122 av de 3 696 innsatte som sitter i norske fengsler utenlandske borgere. Det tilsvarer rundt 30 prosent. Rundt 150 personer var i fjor kvalifisert til soning i hjemlandet, mens det var kun 30 personer som ble overført. Dette er isolert sett en viss bedring sammenliknet med tidligere år, men ikke mye. Norge har betydelige utfordringer knyttet til import av utenlandske kriminelle, faglige utfordringer i forhold til soningsforhold og sikkerhet for ansatte i kriminalomsorgen og reduksjon av kriminalitet knyttet til omreisende vinningskriminelle.
Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å øke antallet soningsoverføringer og redusere antallet utenlandske kriminelle i norske fengsel?

Les hele debatten