Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 20 (2010-2011)
Om tiltak for å møte utviklingen av supportgjenger som aktivt støtter kriminelle MC-miljø i Norge, og hvorledes statsråden vurderer situasjonen siden sist Høyre tok opp denne utfordringen i Stortinget
Oversendt regjeringen: 26.08.2010
Besvart: 21.10.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): De siste opplysningene fra Kripos om kriminelle MC-miljø i Norge, viser at trenden med supportgjenger er kommet for fullt til Norge. Disse gjengene består av personer som ikke er medlemmer i MC-klubbene, men som aktivt støtter dem. Det faktum at Outlaws nå utfordrer det hegemoni Hells Angels mener å besitte kan på mellomlang sikt føre til en konfrontasjon klubbene mellom, ifølge Kripos.
Hvorledes vurderer statsråden situasjonen siden sist Høyre tok opp denne utfordringen i Stortinget, og hvilke nye tiltak vil statsråden iverksette for å møte utviklingen?

Les hele debatten