Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2010-2011)
Om å igangsette systematiske resultatmålinger av de tiltak som brukes for å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet tilbake til jobb
Oversendt regjeringen: 22.09.2010
Besvart: 28.10.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Arbeidsdepartementet har i 2010 en samlet budsjettramme på over 300 milliarder kroner. Mindre enn 3 prosent brukes til tiltak for å hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet over kapittelet for Arbeidsmarkedstiltak - i overkant av 7 milliarder kroner i 2010. Vi vet videre at ventetidene for å komme på tiltak økte sterkt fra 2008 til 2009. Det er likevel viktig å vite at de pengene som bevilges inn i et system, bidrar til at mennesker i andre enden kommer tilbake til jobb. På spørsmål om langtidseffekten av attføring, altså hvor mange som kom tilbake til jobb og forble i arbeidslivet etter 1, 3 eller 5 år, har Arbeidsdepartementet ikke klart å vise konkrete effektmål for den satsningen som finner sted.
Vil statsråden se nærmere på dette og igangsette systematiske resultatmålinger av de tiltak som brukes for å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet tilbake til jobb?

Les hele debatten