Interpellasjon fra Laila Gustavsen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 27 (2010-2011)
Om helsekonsekvensene ved bruk av utarmet uran i våpen, og hvordan Norge kan bidra til et internasjonalt forbud, med henvisning til at risikoen bør innebære et føre-var-prinsipp
Oversendt regjeringen: 26.10.2010
Besvart: 30.11.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Laila Gustavsen (A)

Spørsmål

Laila Gustavsen (A): Utarmet uran brukes i panserbrytende ammunisjon. Støvet fra utarmet uran er påstått å gi stor helsefare. Reportasjer fra Fallujha i Irak viser nyfødte med til dels store misdannelser som mistenkes å være en følge av bruk av denne type ammunisjon. Både i Irak, Kosovo og på Balkan har uroen om kreftfare vært til stede. Det finnes rapporter som både avviser og dokumenterer at leukemi hos soldatene og misdannelser hos barn skyldes inhalert støv av utarmet uran. Likevel viser ikke forskningen noe entydig bilde om helsekonsekvenser. Risikoen for og usikkerheten om helsekonsekvenser bør innebære et føre-var-prinsipp.
Hva er utenriksministerens vurdering av saken, og hvordan kan Norge bidra til et internasjonalt forbud; en konvensjon som forbyr bruken av utarmet uran i våpen?

Les hele debatten