Interpellasjon fra Kåre Simensen (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 37 (2010-2011)
Om hva som kan gjøres for at bankene og kredittinstitusjonene i større grad ansvarliggjøres for konsekvensene av å tilby lett tilgjengelig usikret kapital til forbrukerkjøp
Datert: 10.11.2010
Besvart: 13.01.2011 av justisminister Grete Faremo

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Det er en voksende bekymring for utviklingen i kredittmarkedet, blant annet ved at unges gjeld er sterkt økende. Vi ser at flere får inkassokrav og betalingsanmerkninger mot seg. Det kommersielle presset på unge i dag er sterkt. Handelen på nett er økende, og stadig flere tilbyr lett tilgjengelig usikret kapital til forbrukerkjøp med utsatt betaling og lett tilgjengelige kontanter til svært høy rente, opp mot 36 prosent. Den lette tilgangen gjennom handel på nett medfører større grad av affekthandlinger, økt forbruk og økt sosialt press.
Hva kan gjøres for at tilbyderne i større grad ansvarliggjøres for konsekvensene av lettvinte tilbud om usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst, eksempelvis gjennom at bankene og kredittinstitusjonene selv må ta regningen hvis de har lånt ut penger til personer som åpenbart ikke har økonomi til å betjene sine kreditter?

Les hele debatten