Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 46 (2010-2011)
Om hvilke forvaltningsmessige endringer statsråden mener er nødvendig for å sikre kontroll, styring og gjennomføring av klimapolitikken
Oversendt regjeringen: 22.11.2010
Besvart: 17.01.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Miljøvernminister Erik Solheim har den senere tid gitt offentlig uttrykk for avmakt i forhold til tilgjengelige virkemidler for styring av norsk klimapolitikk. På Partnerforums konferanse 12. november i år sa Solheim at han som miljøvernminister i praksis nesten ikke har kontroll med noen virkemidler, - at han ikke har noen overordnet myndighet, - og at han er i konstant daglig kamp med de andre departementene. Kristelig Folkeparti har tidligere fremmet forslag i Stortinget om utarbeidelse av en nasjonal energi- og klimahandlingsplan hvor alle relevante underliggende etater forpliktes til å følge opp nasjonale klimapolitiske målsettinger vedtatt i klimaforliket. WWF har nylig tatt til orde for en klimalov for å sikre reell styring av klimapolitikken.
Hvilke forvaltningsmessige endringer mener statsråden er nødvendig for å sikre kontroll, styring og gjennomføring av klimapolitikken?

Les hele debatten