Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 48 (2010-2011)
Om hvordan man vil sørge for at Norge blir en integrert del av EUs energistrategi, og hvilke konsekvenser strategien vil ha for Norge, norske energiaktører og nasjonale politiske veivalg
Datert: 19.11.2010
Besvart: 17.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): 10. november 2010 la EU-kommisjonen frem forslag til energistrategi for EU frem mot 2020. 17. november 2010 ble strategien for energiinfrastruktur lagt frem. Samlet foreslår kommisjonen investeringer i størrelsesorden 1 000 milliarder euro frem til 2020. Fremtidens nett, infrastruktur for gass og CO2-transport og fremtidens energibalanse i Europa er i støpeskjeen i 2011. I 2011 vil kommisjonen fremme en rekke konkrete forslag for å følge opp strategien. Norge er en integrert del av det europeiske energimarkedet, er en betydelig leverandør av energi til Europa og bør ha ambisjoner om å påvirke og medvirke i EUs energistrategi for fremtiden.
Hvordan vil statsråden sørge for at Norge blir en integrert del av EUs energistrategi, hvilke posisjoner vil statsråden fremme i det videre arbeidet med strategien, og hvilke konsekvenser får EUs energistrategi for Norge, norske energiaktører og nasjonale politiske veivalg?

Les hele debatten