Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 51 (2010-2011)
Om hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å få bedret situasjonen i drosjenæringen, med eksempel i uheldige forhold som skatteunndragelse og trygdejuks
Oversendt regjeringen: 25.11.2010
Besvart: 03.02.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): I november 2007 fremmet undertegnende en interpellasjon for å få iverksatt tiltak for å rydde opp i drosjenæringen, da det gjennom flere år hadde blitt avdekket svært uheldige forhold som for eksempel skatteunndragelse og trygdejuks i næringen. Nå, 3 år senere, meldes det fortsatt om uakseptable forhold: Verstinger får fortsette i bransjen og beslag av drosjeløyver etter skattesvindelen har stoppet helt opp. Manglende kvalitetsstandarder, en for passiv løyvemyndighet, et uklart lovverk og for liten mulighet til å frata løyve er noen av årsaksforklaringene som har blitt nevnt i debatten. Dette skader både næringen og innbyggernes rettsfølelse.
Hvilke konkrete grep har regjeringen foretatt seg etter drosjesaken i 2007, hvordan vurderer regjeringen at disse har virket, og hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak vil regjeringen iverksette for å få bedret situasjonen i drosjenæringen?

Les hele debatten