Interpellasjon fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 52 (2010-2011)
Om hvilke virkemidler regjeringen har etablert for å sikre at situasjoner med nær tomme vannmagasin og ekstrempriser på strøm ikke oppstår kommende vinter
Oversendt regjeringen: 25.11.2010
Besvart: 17.01.2011 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden varslet allerede forrige vinter at energisituasjonen vinteren 2011 kunne bli vanskeligere enn vinteren 2010. Denne advarselen har statsråden gjentatt i høst, og utviklingen er bekymringsfull. Fyllingsgraden i magasinene er under gjennomsnitt og synkende. Siste 12 måneder har strømprisen økt 19 prosent, ifølge SSB. Varsler om kaldt og tørt vær bærer bud om ytterligere prisoppgang viser NVEs kraftsituasjonsrapport for uke 45. Forrige vinter passerte strømprisene 10 kr/kWt enkelte steder. Dette skaper betydelig utfordringer for husholdninger og næringsliv.
Hvilke virkemidler har regjeringen etablert for å sikre at situasjoner med nær tomme vannmagasin og ekstrempriser på strøm ikke oppstår kommende vinter, og hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk for å bøte på effektene av skyhøye strømpriser?

Les hele debatten