Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 55 (2010-2011)
Om utfordringer knyttet til å skaffe seg nok lærere, og hvorvidt statsråden er enig i at det i språkfag burde ligge til rette for å kunne rekruttere lærere fra utlandet
Oversendt regjeringen: 29.11.2010
Besvart: 08.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Norsk skole har betydelige utfordringer knyttet til å skaffe seg nok lærere. Mange lærere vil gå av med pensjon de neste ti årene og andelen ufaglærte lærere har økt siden 2005. Et stort antall lærere har ikke godkjent utdanning for det trinnet de underviser på. Situasjonen for engelskfaget er ikke noe unntak. Ifølge SSB hadde i 2007 nærmere 70 prosent av småskolelærerne, over 50 prosent av lærerne på mellomtrinnet og mer enn 25 prosent av lærerne på ungdomstrinnet som underviste i engelsk, ingen studiepoeng i faget. Samtidig har vi nå en situasjon med utbredt arbeidsledighet blant lærere blant annet i Irland. Lærerkompetanse er en viktig faktor for å sikre kvalitet i skolen. Faget engelsk og språkfag generelt burde være fag der det ligger til rette for å kunne rekruttere lærere utenfra.
Er statsråden enig i dette, og vil regjeringen ta initiativ for å kunne rekruttere lærere fra utlandet?

Les hele debatten