Interpellasjon fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2010-2011)
Om hva som er status for arbeidet med å etablere nordiske linjer for små håndverksfag som er i ferd med å dø ut, med henvisning til at det er enighet om behovet for den kompetansen fagene representerer og at landene deler ansvar for å tilby utdanning
Oversendt regjeringen: 02.12.2010
Besvart: 01.02.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mange små håndverksfag er i ferd med å dø ut fordi det ikke lenger finnes utdanningstilbud for ungdom som ønsker et yrkesliv innen disse fagene. Dette til tross for at det fortsatt er behov for den kompetansen som fagene representerer. Samfunnet risikerer derfor om kort tid å stå helt uten arbeidskraft som kan utføre viktige håndverkstjenester som det fortsatt er etterspørsel etter. Mange av fagene representerer også viktige kulturhistoriske verdier som det er viktig blir videreført. De andre nordiske land er også i samme situasjon. I Nordisk Råd er det enighet om at det må etableres nordiske linjer innen disse fagene og hvor landene deler ansvar for å tilby utdanningstilbud. Nordisk Ministerråd har igangsatt et prosjekt som Norge skal lede.
Kan statsråden redegjøre for status for arbeidet og om hvor lang tid det vil ta før vi får etablert slike nordiske linjer?

Les hele debatten