Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 58 (2010-2011)
Oversendt regjeringen: 08.12.2010
Spørsmålet er trukket tilbake

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Interpellasjonen ble trukket