Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 62 (2010-2011)
Om hvorvidt statsråden ser konsekvensene av at skattesystemet straffer privat eierskap i forhold til nyskaping, verdiskaping og arbeidsplasser, og hvilke initiativ han vil ta for å gjøre noe med det
Oversendt regjeringen: 09.12.2010
Besvart: 10.02.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Finansavisen melder den 8. desember 2010 at "det private eierskap i Veidekke utfordres av skattesystemet". Høyre har lenge vært bekymret for at det norske skattesystemet straffer norsk privat eierskap og ser på dette som en alvorlig svekkelse av mulighetene for nyskaping, innovasjon og vekst og dermed de arbeidsplassene vi skal leve av i framtiden. Veidekke er kanskje det selskapet i Norge som mest systematisk har satset på at de ansatte skal være en sentral del av deres private eierside. Det private, personlige eierskap er over tid sterkt redusert og kraftig svekket i Norge. For de fleste ansatte er ikke det å opprette aksjeselskap en aktuell strategi for å kunne beholde sin eierposisjon og alt underlegges dermed personbeskatning.
Ser statsråden utfordringene og de konsekvensene dette har i forhold til nyskaping, verdiskaping og arbeidsplasser, og hvilke initiativ vil han ta for å gjøre noe med det?

Les hele debatten