Interpellasjon fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 67 (2010-2011)
Om hvordan man vil bidra til å endre samfunnets holdninger og gjenvinne respekten for alkohol som betydelig faktor for dårlig helse, med bakgrunn i at alkohol er blitt alminneliggjort som vare
Datert: 16.12.2010
Besvart: 18.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Forbruket av alkohol i Norge er økende. Det anslås at cirka fem prosent av befolkningen i Norge er alkoholavhengige. 120 000 barn og unge i Norge lider under andres rusmisbruk. Alkoholbruk og alkoholrelaterte skader utgjør en betydelig belastning på helsevesen, politi, rettsapparatet og det sosiale hjelpeapparatet. Det er bekymringsfullt at samfunnets holdninger til alkohol synes endret. Alkohol er blitt mer alminneliggjort som vare. I media er det nå vanlig med omfattende produktomtaler av alkoholholdig drikke. Det blir stadig færre hvite (alkoholfrie) soner i samfunnet, og gråsoner hviskes ut. For å lykkes med forebygging, må vi ta utgangspunkt i alkoholbruk som et sosialt fenomen. Vi beveger oss i flokk når alkoholforbruket endres, både når det minker og det øker.
Hvordan vil statsråden bidra til et nasjonalt løft for å endre holdninger og gjenvinne respekten for alkohol som betydelig faktor for dårlig helse?

Les hele debatten