Interpellasjon fra Per-Kristian Foss (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 68 (2010-2011)
Om hvordan Nav kan bidra til å gjøre arbeidsmotiverende språkopplæring til et mer obligatorisk tilbud til polske jobbsøkere i Norge
Oversendt regjeringen: 21.12.2010
Besvart: 03.02.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Per-Kristian Foss (H)

Spørsmål

Per-Kristian Foss (H): Polakker har vært en høyt verdsatt gruppe på det norske arbeidsmarkedet i flere år. Etter finanskrisen er en del ledigmeldte og flere ønsker å skaffe seg fast arbeid i Norge. For de fleste er manglende språkkunnskaper den viktigste hindring for å få jobb. Både arbeidsgivere og arrangører av språkkurs melder om polakker som en gruppe med høy motivasjon for både arbeid og språklæring.
Hvordan kan Nav bidra til å gjøre arbeidsmotiverende språkopplæring til et mer obligatorisk tilbud til polske jobbsøkere i Norge?

Les hele debatten