Interpellasjon fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 69 (2010-2011)
Oversendt regjeringen: 12.01.2011
Spørsmålet er trukket tilbake

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Adenbukta er fortsatt et område med stor og økende piratvirksomhet. Fra et norsk synspunkt er dette svært bekymringsfullt, all den tid det seiler et stort antall norskregistrerte og norskeide skip som er registrert i andre land, gjennom dette havområdet. Fra norske rederes side er bekymringen økende, ikke minst fordi det norske fregattbidraget er avsluttet. En annen utfordring med det som skjer, er at når skip blir kapret, blir tiden de holdes stadig lengre, noe som medfører økt belastning på mannskapet og deres pårørende. I tillegg har kapringene også store samfunnsmessige konsekvenser ved at kaprerne ofte lykkes med sine kriminelle gjerninger, noe som oppmuntrer til å øke aktiviteten. Fra norske myndigheters side er dette et kjent problem.
Hvilke kortsiktige og langsiktige løsninger ser statsråden når det gjelder dette problemet?