Interpellasjon fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 72 (2010-2011)
Om hva regjeringen planlegger å foreta seg for at norske parlamentarikere fortsatt skal kunne delta i forsvarspolitiske debatter i Europa etter at Vestunionen nedlegger sitt arbeid i mai og aktiviteter legges innunder EU
Oversendt regjeringen: 13.01.2011
Besvart: 15.02.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Vestunionen, VEU, består av 10 medlemsland, 6 assosierte medlemsland, 7 assosierte partnerland samt 5 observatørland. Norge er assosiert medlem. VEU og unionens tilhørende parlament har i mer enn 50 år vært det ledende forsvarpolitiske samarbeidsorganet i Europa. Parlamentets hovedformål har vært å debattere samt fremme forsvarspolitiske anbefalinger til landenes ulike regjeringer. Fra mai 2011 vil imidlertid dette ta slutt. Da legger VEU ned sitt arbeid, og parlamentet oppløses. Nedleggelsen har vært drevet frem av regjeringene i VEUs medlemsland, og alt tyder på at mange land ønsker å legge VEUs aktiviteter innunder EU. Det betyr at norske parlamentarikere vil få redusert mulighet til å legge premisser for europeisk forsvarspolitikk.
Føler regjeringen et ansvar for at norske parlamentarikere fortsatt skal kunne delta i forsvarspolitiske debatter i Europa, og eventuelt hva konkret planlegger regjeringen å foreta seg?

Les hele debatten