Interpellasjon fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 75 (2010-2011)
Om hvorvidt man vil starte arbeidet med en stortingsmelding om avfallspolitikken, med henvisning til at tiden nå er overmoden for en større gjennomgang og at avfall er blitt en verdifull vare som vi må sikre best mulig utnyttelse av
Oversendt regjeringen: 27.01.2011
Besvart: 21.03.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det er nå mer enn ti år siden Stortinget sist hadde en større gjennomgang av avfallspolitikken. Det var i St.meld. nr. 8 for 1999-2000, fremmet av sentrumsregjeringen i oktober 1999. Ti år er lang tid i avfallsbransjen, og tiden er nå overmoden for en ny gjennomgang av rammebetingelser, lovverk og virkemidler. Dagens mål og virkemidler er innført over en 30-årsperiode, uten at det er foretatt en gjennomgang for å sikre at de fungerer sammen. EUs rammedirektiv pålegger alle land å utarbeide en avfallsplan. Avfall spiller en viktig rolle i klimapolitikken, og kan bidra til å redusere utslipp innenfor andre sektorer som transport og bygg. Avfall er blitt en verdifull vare som vi må sikre en best mulig utnyttelse av. Miljøverndepartementet har et overordnet og koordinerende ansvar for utvikling av avfallspolitikken.
Vil statsråden nå starte arbeidet med en stortingsmelding om avfallspolitikken?

Les hele debatten