Interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 77 (2010-2011)
Om nedskjæringer i antall statlige ansatte ved Nav-kontorer, og hvordan man vil bedre samarbeidet mellom kommune og stat slik at brukerne kan få et bedre tilbud
Datert: 28.01.2011
Besvart: 10.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Kommunene opplever nedskjæringer i antall statlige ansatte ved sine Nav-kontorer. Dette fører til at belastningen på kommunene blir større, både med tanke på økonomi og arbeidsbyrde for de kommunalt ansatte på Nav-kontorene. Dette er bakgrunnen for det pågående Nav-opprøret som brer seg i Kommune-Norge.
Hvordan vil statsråden gå frem for å bedre samarbeidet mellom kommune og stat slik at brukerne kan få et bedre tilbud?

Les hele debatten