Interpellasjon fra Susanne Bratli (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 81 (2010-2011)
Om hva må gjøres for å få ned antall drepte og skadde i trafikken
Oversendt regjeringen: 03.02.2011
Besvart: 10.03.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Susanne Bratli (A)

Spørsmål

Susanne Bratli (A): I 2010 mistet 210 mennesker livet i trafikken i Norge. Det er det laveste tallet siden 1954. Det store spørsmålet er hvordan vi kommer videre i arbeidet med å redusere antall drepte og skadde i trafikken i tråd med nullvisjonen. Midtdelere er et viktig tiltak på noen vegstrekninger, men jeg er opptatt av at vi må ha en mye bredere innfallsvinkel og en mye mer nyansert debatt om hvordan vi kan bedre trafikksikkerheten. Vi må også diskutere hvordan vi kan få bedre trafikanter, hvordan vi kan få mer trafikksikre kjøretøy, hvordan vi kan øke trafikksikkerheten med mer kontroll og overvåking, hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi for å bedre trafikksikkerheten. Dette i tillegg til alt som gjøres på vegnettet.
Hva mener statsråden må gjøres for å få ned antall drepte og skadde i trafikken?

Les hele debatten