Interpellasjon fra Tord Lien (FrP) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 84 (2010-2011)
Om å ta initiativ til å styrke industrialiseringen av farmasiindustrien, med henvisning til at utfordringen med å få god forskning og gode produkter til å manifestere seg i industriell utvikling i Norge er stor
Oversendt regjeringen: 04.02.2011
Besvart: 24.02.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Norge har svært god kunnskap om store pasientgrupper. Både den generelle pasientregistreringen og Kreftregisteret spesielt, samt andre prosjekter, gir norske forskere gode forutsetninger for forskning på og dermed utvikling av legemidler. Samtidig har Norge sterke kompetanse- og utdanningsmiljøer med nær tilknytning til utøvende helseinstitusjoner. I sum har disse forhold bidratt til en stor underskog av små oppstartsbedrifter. Innovasjonsselskapet Inven2, eid av UiO og Helse Sør-Øst, vil i år alene få 20 produkter til selskaps-/utlisensieringsfase. Utfordringen med å få god forskning og gode produkter til å manifestere seg i industriell utvikling i Norge er imidlertid store. Tilgang til risikokapital er kritisk for bransjen der utviklingstiden frem til salgbart produkt er 10-12 år. Farmasinæringen har stort potensial i Norge.
Vil statsråden ta initiativ til en satsning for å styrke industrialiseringen av farmasiindustrien?

Les hele debatten