Interpellasjon fra Eva Kristin Hansen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 99 (2010-2011)
Om hva Norge kan gjøre for å bidra til en fredelig politisk utvikling i begge deler av Sudan og i regionen som helhet, etter at folkeavstemningen i Sør-Sudan viste at et overveldende flertall av folket har valgt selvstendighet
Datert: 14.03.2011
Besvart: 11.04.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Folkeavstemmingen i Sør-Sudan viste at et overveldende flertall på 98,83 pst. av folket har valgt selvstendighet. Sør-Sudan vil bli anerkjent som en suveren, uavhengig stat i juli 2011. Sudan har i flere år vært et meget høyt prioritert område for norsk politisk innsats for å støtte gjennomføringen av fredsavtalen fra 2005. Norge har over lang tid utviklet kunnskap, kontakt og tillit både hos myndighetene i Khartoum og i Sør-Sudan, blant annet som resultat av en langsiktig bistandsinnsats. Norge vil av den grunn kunne være en sentral partner for den nye staten i sør og delta aktivt i det internasjonale samarbeidet for å sikre staten videre utvikling og stabilitet.
Hva mener utenriksministeren Norge kan gjøre for å bidra til en fredelig politisk utvikling i begge deler av Sudan og i regionen som helhet?

Les hele debatten