Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 106 (2010-2011)
Om hvorvidt det er behov for å legge om deler av den norske subsidiepolitikken slik at det i større grad kan tjene de fattige landenes behov for å eksportere egne varer, med bakgrunn i Norges import av sukker fra EU
Oversendt regjeringen: 22.03.2011
Besvart: 03.05.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Norge importerer i dag 99,8 prosent av vårt sukker fra EU, med en eksportpris på kun 25 prosent av produksjonskost. Mosambik kunne levert mer enn 80 000 tonn til det europeiske markedet, og med dagens priser tjent 38 millioner dollar. I stedet får de kun selge 10 000 tonn til EU. Når Norge velger å importere dumpet dansk sukker til Norge, hjelper det lite at vi har nulltoll på import fra fattige land. Denne form for subsidiepolitikk mener mange kveler fattige lands muligheter til å eksportere egne varer, og dermed å skape sin egen utvikling.
Er statsråden enig i at importen av sukker bidrar til å legitimere et internasjonalt dumpinglandbruk, og ser statsråden behov for å legge om deler av den norske subsidiepolitikken slik at det i større grad kan tjene de fattige landenes behov for å eksportere egne varer?

Les hele debatten