Interpellasjon fra Torgeir Trældal (FrP) til justisministeren

Interpellasjon nr. 114 (2010-2011)
Om hvilken strategi statsråden har for å få gjennomført lovpålagt opplæring innenfor brannvesenet, med bakgrunn i at både deltidsmannskap og heltidspersonell ikke har fått nødvendig opplæring
Datert: 05.04.2011
Besvart: 26.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Det er i dag nærmere 5 000 deltidsmannskaper innenfor brannvesenet i Norge som mangler en lovpålagt opplæring. Dette gjelder først og fremst grunnutdanning, men også utrykningsleder deltid. I tillegg bygges det samtidig opp et stort etterslep av heltidspersonell som ikke får, eller har fått den nødvendige lovpålagte opplæringen. Stortinget har vedtatt at alle deltidsmannskaper skal ha nødvendig opplæring innen utgangen av 2012. Dette er overhodet ikke mulig å gjennomføre, noe som Fremskrittspartiet også har poengtert i Stortinget ved flere anledninger.
Hvilken strategi har statsråden for at alle deltidsmannskaper og heltidspersonell i brannvesenet skal få gjennomført sin lovpålagte opplæring?

Les hele debatten