Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 122 (2010-2011)
Om den innenrikspolitiske situasjonen i Russland, særlig knyttet til sivilsamfunn, rettssikkerhet og presse- og ytringsfrihet, og hvordan Norge arbeider for å påvirke en utvikling i positiv retning
Oversendt regjeringen: 12.04.2011
Besvart: 09.05.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): Den innenrikspolitiske situasjonen i Russland kan potensielt ha konsekvenser for landets forhold til omverdenen, ikke minst til naboland som Norge. Det har gjennom flere år funnet sted en utvikling hvor sivilsamfunn, media og rettsvesen er svekket til fordel for den sentrale statsmakten og grunnleggende rettigheter er under sterkt press. Presidentvalget i 2012 vil være en ny målestein for hvor Russland vil gå.
Hvordan vurderer utenriksministeren den innenrikspolitiske situasjonen i Russland, særlig knyttet til sivilsamfunn, rettssikkerhet og presse- og ytringsfrihet, og hvordan arbeider Norge for å påvirke en utvikling i positiv retning?

Les hele debatten