Interpellasjon fra Arve Kambe (H) til fiskeri- og kystministeren

Interpellasjon nr. 6 (2011-2012)
Om at rederinæringen flere ganger har rapportert om forverrede vilkår for seilaser med farledsbevis til tross for mål om en forenklet prosess, og om å legge til rette for økt bruk av farledsbevis i stedet for losplikt
Oversendt regjeringen: 27.07.2011
Besvart: 27.10.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Den nye losforskriften har vært gjeldende siden 1. januar 2011. Rederinæringen har flere ganger rapportert om forverrede vilkår for seilaser med farledsbevis til tross for mål om en forenklet prosess. Flere aktører hevder at vansker med å få utstedt farledsbevis og stadige endringer i reglene ikke har noe med sjøsikkerhet eller miljø å gjøre, men for å sikre arbeidsplasser til loser. Ordningen er også 100 pst. brukerbetalt, noe som kan resultere i feil ressursbruk. Lostjenesten er svært viktig for Norge, det er over ti år siden tjenesten ble evaluert. Dette er en periode hvor skipsførere og navigatører har både fått bedre utdanning, strengere krav og skipene flere tekniske hjelpemidler. Rederiforbundet mener at farledsbevis og los må likestilles og kritiserer saksbehandlingen knyttet til vilkårene for farledsbevis.
Vil statsråden legge til rette for økt bruk av farledsbevis i stedet for losplikt i forbindelse med varslet gjennomgang?

Les hele debatten