Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2011-2012)
Om tiltak for å sikre legenes etter- og videreutdanning fra 2012, da legemiddelindustriens nye interne regelverk forbyr medlemmene å sponse reiser til kongresser og konferanser i utlandet
Oversendt regjeringen: 11.10.2011
Besvart: 27.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Legemiddelindustrien har i mange år bidratt til en sentral del av norske legers faglige oppdatering og videreutdanning ved å sponse kongressreiser og konferanser i utlandet. Legemiddelindustrien har nå laget et internt regelverk for sine medlemmer som forbyr å sponse slike kongressreiser. Fra 1. januar må det enkelte helseforetak dekke kostnadene selv. Avisen Dagens Medisin arrangerte 1. september et seminar om kongressforbudet (ref. avisen nr. 14/15), og der uttalte fagdirektør Andersgaard i Helse Sør-Øst at vedtaket kan føre til færre ansatte gjennom nedbemanning, og at det ikke vil bli gitt friske midler til utdanningsformål. Seksjonsoverlege Risøe ved Oslo universitetssykehus påpekte at det er uklare grenser i lovverket om hva som er arbeidsgivers plikt og ansvar for etterutdanning. Dette er bekymringsfullt.
Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre legenes etter- og videreutdanning fra 2012?

Les hele debatten