Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 23 (2011-2012)
Om å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet, da mange oppfatter at de ikke møtes med tilstrekkelig respekt og ikke får hjelp til å se nye muligheter
Oversendt regjeringen: 25.10.2011
Besvart: 25.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Nav er selve grunnmuren i det offentlige velferdssystemet vårt og betjener hvert år over 2 millioner mennesker. Det er særlig viktig at Nav nyter stor tillit blant de gruppene som er mest avhengig av offentlig hjelp for å få en ny sjanse. Nav har en krevende oppgave. På den ene siden skal Nav stille klare krav til aktivitet og arbeid, på den annen side må Nav møte den enkelte bruker med respekt og lytte til vedkommendes vurdering av egen situasjon. Mange er fornøyde med Nav, men mange oppfatter også at de ikke møtes med tilstrekkelig respekt og ikke får hjelp til å se nye muligheter. Navs brukerundersøkelse fra 2011 bekrefter dette bildet. På flere hovedparametre står resultatene på stedet hvil, eller er blitt dårligere, sammenlignet med 2008.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet?

Les hele debatten