Interpellasjon fra Tore Nordtun (A) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 40 (2011-2012)
Om tiltak for å sikre og beholde nødvendig kompetanse i Forsvaret, da det er stadig flere tilfeller av at erfarent nøkkelpersonell forsvinner over i privat sektor
Oversendt regjeringen: 13.12.2011
Besvart: 09.02.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): Konkurransen om arbeidskraften vil bli sentral fremover, også for Forsvaret. Det er viktig at Forsvaret både rekrutterer og beholder kvalifisert nøkkelpersonell med nødvendig kompetanse. Sjøforsvaret har for eksempel merket at stadig flere med kritisk kompetanse forsvinner over til privat sektor, særlig offshorebransjen. Dette kan dreie seg om operativt befal, våpenteknikere og personell innen skipsteknikk. Utfordringen eksisterer vel også innenfor de øvrige forsvargrener. Et stikkord her er bl.a. utfordringen med den eksisterende avdelingsbefalsordningen. Når erfarent nøkkelpersonell forlater viktige arbeidsfelt, vil utfordringene bli mangel på nødvendig kompetanse på å operere, drifte og vedlikeholde Forsvarets systemer.
Hvilke utfordringer ser statsråden på personellsiden fremover, hvordan skal man sikre og beholde nødvendig kompetanse i Forsvaret, og hvilke tiltak vil statsråden sette i verk?

Les hele debatten