Interpellasjon fra Henning Warloe (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 46 (2011-2012)
Om tiltak for å stimulere til mer forskning i næringslivet, da den private forskningsinnsatsen i Norge bare er på 0,7 pst. av BNP og regjeringens mål er en tredobling i forhold til dette nivået
Oversendt regjeringen: 19.12.2011
Besvart: 31.01.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Regjeringen har som målsetting at forskningsaktiviteten i næringslivet skal utgjøre 2 pst. av bruttonasjonalprodukt. Dette innebærer nesten en tredobling i forhold til dagens nivå. Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland, har uttalt i årets budsjettdebatt at det er en av hennes største bekymringer at den private forskningsinnsatsen i Norge er på bare 0,7 pst. av bruttonasjonalprodukt. Høyre deler denne bekymringen og har derfor i vårt alternative budsjett for 2012 styrket de ordninger som stimulerer til forskning i næringslivet, som Skattefunn og ordningen Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).
Deler også statsråden denne bekymringen, og siden de aktuelle virkemidlene ligger under hans departement; hvilke tiltak vil han foreslå?

Les hele debatten