Interpellasjon fra Håkon Haugli (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 55 (2011-2012)
Om hva som blir gjort for å sikre tryggheten til dem som bor og ferdes i Oslo indre øst, med bakgrunn i at området har omtrent like mange væpnede ran som hele resten av Norge, og nesten halvparten av landets overfallsvoldtekter
Oversendt regjeringen: 11.01.2012
Besvart: 16.02.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Nylig skrev Aftenposten om ransoffer nr. 351 i Grønland politidistrikt i 2011. På ti år har det vært 4 000 ran i området. Noen få kvadratkilometer rundt Akerselva i Oslo indre øst, distriktene til Sentrum og Grønland politistasjoner, har omtrent like mange væpnede ran som hele resten av Norge. Oslo har også nesten halvparten av landets overfallsvoldtekter, de fleste skjer i sentrumsbydelene.
Hva gjør statsråden for å sikre tryggheten til dem som bor og ferdes i denne delen av Oslo?

Les hele debatten