Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2011-2012)
Om å igangsette et arbeid som fører frem til en forsterket innsats mot kreft i form av en ny nasjonal kreftplan
Oversendt regjeringen: 16.01.2012
Besvart: 16.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Den første nasjonale innsatsen mot kreft ble fremlagt i Nasjonal kreftplan for perioden 1999-2003. Planen styrket tilbudet om forebyggende tiltak, diagnostikk og behandling. Regjeringen Bondevik II nedsatte deretter en arbeidsgruppe som utarbeidet nye forslag til tiltak, som ble sendt på høring i 2004. Deretter ble det utarbeidet en nasjonal strategi for kreftområdet for perioden 2006-2009. Regjeringen Stoltenberg II gikk inn for å forlenge strategien til 2011. Kreftforeningen har ved flere høringer i helse- og omsorgskomiteen understreket at dette ikke er tilstrekkelig for å møte de utfordringene kreftsykdom innebærer.
Vil regjeringen igangsette et arbeid som fører frem til en forsterket innsats mot kreft i form av en ny nasjonal kreftplan?

Les hele debatten