Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 64 (2011-2012)
Om å stille seg bak et krav om uavhengig internasjonal gransking av påstander om krigsforbrytelser og humanitære overgrep på Sri Lanka, og hvordan Norge vil adressere situasjonen i landet i det kommende møtet i FNs menneskerettighetsråd
Oversendt regjeringen: 01.02.2012
Besvart: 26.03.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Regjeringen på Sri Lanka la i desember 2011 frem den avsluttende rapporten fra sin Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC). Rapporten anses av mange som svært ensidig og mangelfull, og den har blant annet blitt kritisert av Human Rights Watch, Amnesty International og The International Crisis Group, som alle krever en uavhengig internasjonal gransking av påstander om krigsforbrytelser og humanitære overgrep.
Vil regjeringen stille seg bak et krav om en slik gransking, og hvordan vil Norge adressere situasjonen på Sri Lanka i det kommende møtet i FNs menneskerettighetsråd?

Les hele debatten