Interpellasjon fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 73 (2011-2012)
Om konkrete tiltak for å løse problemene knyttet til svovel- og tungmetallutslippene fra den russiske industrigiganten Norilsk Nickel, få kilometer fra den norsk-russiske grensen
Oversendt regjeringen: 01.03.2012
Besvart på vegne av: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 17.04.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Den russiske industrigiganten Norilsk Nickel er verdens største produsent av nikkel og palladium, og hadde i 2010 en omsetning på 15 milliarder US-dollar. Selskapet har fabrikker kun få kilometer fra den norsk-russiske grensen, som har store utslipp av svovel og tungmetaller. Denne forurensningen er ikke et stort problem for Russland alene, den er også et stort problem for Norge. Etter 20 år med forhandlinger om miljøtiltak opplever vi at ingen ting har skjedd på russisk side, til tross for at både Norge og andre nordiske land tidligere har satt av et pengefond til renseteknologi.
Hvilke konkrete tiltak vil statsråden gjennomføre for å løse problemene knyttet til utslippene fra Nikel?

Les hele debatten