Interpellasjon fra Snorre Serigstad Valen (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 74 (2011-2012)
Om tiltak for å legge forholdene til rette for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, og hvilket tidsperspektiv utenriksministeren ser for seg i den sammenhengen
Datert: 29.02.2012
Besvart: 17.04.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Eksistensen av verdens 20 000 atomvåpen utgjør et alvorlig sikkerhetspolitisk, humanitærrettslig og miljømessig problem. Den stadig mer tilspissede situasjonen i Midtøsten viser at atomvåpen skaper ustabilitet og frykt. Ikke-spredningsavtalen fra 1970 har bidratt til å begrense spredningen av atomvåpen, men vi er langt fra målet om full atomnedrustning. Norges status som atomvåpenfri stat, samt erfaringene fra prosessene som ledet til forbudene mot landminer og klasevåpen, gir oss en unik mulighet. Utenriksministeren har informert Stortinget om at regjeringen jobber for et reelt totalforbud mot atomvåpen, og Soria Moria II slår fast at regjeringen vil vurdere å ta initiativ til en konvensjon mot atomvåpen.
Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å legge forholdene til rette for forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, og hvilket tidsperspektiv ser utenriksministeren for seg?

Les hele debatten