Interpellasjon fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 80 (2011-2012)
Om hvordan norske myndigheter best kan forebygge at norske statsborgere benytter seg av surrogati, og hvordan vi kan ivareta barnets rettigheter og unike egenverdi
Oversendt regjeringen: 23.03.2012
Besvart på vegne av: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 17.04.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Stadig flere norske borgere velger å benytte surrogatmødre i utlandet. Dette reiser en rekke etiske og juridiske spørsmål rundt barnets og surrogatmorens situasjon. Det er også en betydelig utfordring for vårt menneskesyn og synet på barn. Det er bred politisk enighet om at surrogati ikke bør tillates i Norge og at det heller ikke skal legges til rette for å hente surrogatbarn fra utlandet. Likevel benytter norske borgere seg av surrogatmødre i andre land. Ulike enkeltsaker reiser spørsmål rundt regelverk og praksis på flere områder.
Hvordan mener statsråden at vi kan ivareta barnets rettigheter og barnets unike egenverdi, og hvordan kan norske myndigheter best mulig forebygge at norske statsborgere benytter seg av surrogati?

Les hele debatten