Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Interpellasjon nr. 90 (2011-2012)
Om ivaretakelse av kulturen og historien til de norske romfolkene, og å bidra til at forfølgelsen av romfolkene i Europa stanser og den økonomiske og sosiale situasjonen deres forbedres, slik at de ikke behøver å tigge
Oversendt regjeringen: 09.05.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 08.06.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Ifølge Amnesty International og Europarådet utgjør de ulike romfolkgruppene mellom 10 og 12 millioner mennesker. Romfolket blir utsatt for systematisk diskriminering en rekke steder i Europa. Mange romfolk lever i fattigdom og opplever stadige brudd på menneskerettighetene. I Norge er det, ifølge Amnesty International, 10 000 romfolk. Den økonomiske og sosiale situasjonen til denne gruppen har ført til at flere lever av å tigge, og flere barn går ikke på skolen. Norge har forpliktet seg gjennom Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter til å ivareta romfolkets sosiale og kulturelle rettigheter.
På hvilken måte vil statsråden ta ansvar for at vi tar vare på kulturen og historien til de norske romfolkene, og hvordan vil statsråden bidra til at forfølgelsen stanser og at den økonomiske og sosiale situasjonen for romfolkene i Europa forbedres slik at de ikke behøver å tigge?

Les hele debatten