Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 2 (2012-2013)
Om tiltak for å forbedre næringslivets rettssikkerhet og arbeidsvilkår i møte med skattemyndighetene, med henvisning bl.a. til manglende reell overprøving av vedtak
Oversendt regjeringen: 24.05.2012
Besvart: 08.11.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Utviklingen i forvaltningspraksis overfor næringslivet fra skattemyndighetene i de senere år påkaller gjennom eksempler fra en rekke brukere en debatt om behovet for forbedringer i bedriftenes rettssikkerhet. Næringslivet møter ofte de samme personer som både foretar eventuelle bokettersyn, fastsetter vedtakene, skriver innstilling til klagenemndene og ilegger eventuell tilleggsskatt, slik at det ikke foregår noen reell overprøving opp mot det som burde være myndighetenes fokus, nemlig riktig ligning til rett tid. Skatt og tilleggsskatt inndrives uavhengig av gyldige vedtak, personbruken gir ingen garantier mot usaklig forskjellsbehandling, tidsfrister er ofte korte for skattyter, selv i kompliserte saker, mens tilbakemeldinger fra skatteetaten kan ta svært lang tid.
Hva vil statsråden gjøre for å forbedre næringslivets rettssikkerhet og arbeidsvilkår i møte med skattemyndighetene?

Les hele debatten