Interpellasjon fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2012-2013)
Om å sikre at RLE-faglig kompetanse er tilgjengelig i grunnskolen, og omprioritere studieplassene i religion og etikk til de utdanningsstedene der det er mange søknader
Datert: 14.06.2012
Besvart: 20.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): De siste årene har en rekke saker på Stortinget, også flere lovendringer, tatt utgangspunkt i et stadig mer mangfoldig samfunn der flere kulturer og religioner skal ivaretas på en god måte. Et godt grunnlag både for kulturell og religiøs sameksistens er kunnskap. RLE-faget er nå ikke lenger obligatorisk i lærerutdanningen. Antallet lærerstudenter som velger RLE har ved flere utdanningssteder gått kraftig ned. Andre vil tilby denne utdanningen, men tildeles ikke studieplasser til det. De endringer Stortinget har gjort fordrer respekt og likebehandling for de forskjellige religioner og trossamfunn. For å sikre dette må nye generasjoner gjennom skolen få god religionskunnskap.
Hvordan arbeider statsråden for å sikre at denne kompetansen er tilgjengelig i grunnskolen, og vil statsråden se på tildelingene av studieplasser i religion og etikk, og omprioritere plassene til de stedene der det er mange søknader?

Les hele debatten