Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 11 (2012-2013)
Om å sikre at utbyggingen av nødnettet tilfredsstiller Stortingets forutsetninger om krav til kvalitet og flatedekning
Oversendt regjeringen: 25.09.2012
Besvart: 13.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Nødnettet er grunnmuren i Norges beredskapsevne. Utbygging av nytt nødnett er allerede vesentlig forsinket og mye dyrere enn Stortinget opprinnelig forutsatte. Både helsedirektør, representanter for brannvesenet og politiet har nå uttalt at kvaliteten på leveransen ikke er tilfredsstillende. Det er også hevdet at den valgte TETRA-standarden er ulik standarden i resten av Europa, nemlig TEDS. Dette fremstår som underlig, fordi Stortinget har forutsatt i tidligere behandling at nytt nødnett skulle være av samme standard som hos våre naboland. Høyre er bekymret for om utbyggingen av nødnettet er valgt på uriktige opplysninger, og om den videre prosessen er best mulig planlagt. En redusert dekningsgrad vil kunne bety forskjellen på liv og død.
Hvordan og når vil statsråden sikre at utbyggingen av nødnettet tilfredsstiller Stortingets forutsetninger om krav til kvalitet og flatedekning, blant annet beskrevet i Prop. 100 S (2010-1011)?

Les hele debatten