Interpellasjon fra Karin Yrvin (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 15 (2012-2013)
Om å legge til rette for systematisk og kompetent bruk av IKT i skolen for å styrke elevenes læring
Datert: 24.09.2012
Besvart: 20.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Karin Yrvin (A)

Spørsmål

Karin Yrvin (A): IKT og moderne teknologi gir nye muligheter for å legge til rette for mer aktiv læring og tilpasset opplæring for elevene. Men det krever forankring av bruk hos alle tilknyttet skolen inkludert elever, lærere, skoleledere, skoleeiere og foreldre. Det krever også at lærerne er trygge og kompetente på teknologien, slik at de opplever den som et nyttig supplement og at de er i stand til å reflektere sammen med stadig mer teknologikompetente elever. Det fylkeskommunalt eide NDLA som utvikler nettbaserte læremidler for videregående skole og det statlige Senter for IKT i utdanningen, har delvis fått, delvis inntatt sentrale roller i utvikling og kvalitetssikring av digitale læremidler.
Hvordan vil statsråden legge til rette for systematisk og kompetent bruk av IKT i skolen for å styrke elevenes læring?

Les hele debatten