Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 57 (2012-2013)
Om hvordan brudd på barns rettigheter tas opp i bilaterale samtaler med norske samarbeidsland og i planlegging og oppfølging av norskfinansierte bistandsprogrammer
Oversendt regjeringen: 24.01.2013
Besvart: 14.03.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvordan sørger statsråden for at brudd på barns rettigheter tas opp i bilaterale samtaler med norske samarbeidsland og i planlegging og oppfølging av norskfinansierte bistandsprogrammer?

Les hele debatten