Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 61 (2012-2013)
Om hvordan vi mer effektivt kan bekjempe gjengkriminalitet
Oversendt regjeringen: 05.02.2013
Besvart: 21.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): 30. januar presenterte Kripos sin årlige trendrapport innenfor den organiserte kriminaliteten i Norge. Rapporten viser noen utviklingstrekk som ifølge Kripos "utgjør en trussel mot det norske samfunnet". Blant annet viser rapporten at spenningsnivået i gjengmiljøene i og rundt Oslo har økt og at trusselnivået anses som høyt, med stor sannsynlighet for skyteepisoder i det offentlige rom.
Hvordan mener statsråden at vi mer effektivt kan bekjempe gjengkriminalitet?

Les hele debatten