Interpellasjon fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 63 (2012-2013)
Om å effektivisere planleggingsprosessen ved bygging av infrastruktur på samferdselsområdet og få planleggingstiden ned til maksimalt 3 år
Datert: 06.02.2013
Besvart: 09.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Omfattende planverk fører til at bygging av infrastruktur innenfor samferdselsområdet i Norge går for langsomt. En del av dette er Konseptvalgutredning, KVU; en faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystemer i byområder. Deretter gjennomføres ekstern kvalitetssikring, KS1. Dette skal gi grunnlag for beslutning om man skal igangsette en tidkrevende planlegging etter plan- og bygningsloven. Bruk av KVU har flere grunnleggende svakheter. Konseptutredning brukes også når det er lite sannsynlig med mer enn ett konsept. KVU brukes sektorvis og medfører at tiltak innenfor ulike sektorer - som det er viktig å samordne for å nå nasjonale mål - ikke blir samordnet. Også planlegging etter plan- og bygningsloven tar for lang tid.
Hva vil statsråden gjøre for å effektivisere planleggingsprosessen og få planleggingstiden ned til maksimalt 3 år, og når kan endringer få effekt?

Les hele debatten