Interpellasjon fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 68 (2012-2013)
Om politisk oppfølging av Brofoss-utvalgets rapport om skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken og virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne
Datert: 01.03.2013
Besvart: 29.04.2013 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Brofoss-utvalget leverte i februar 2012 sin rapport om skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken og virkemiddelbruken overfor personer med nedsatt arbeidsevne. I rapporten ble det presentert tre ulike modeller for organisering av arbeidsmarkedspolitikken, men utvalget var delt i sin innstilling. Arbeidsministeren har ved flere anledninger uttalt at innstillingen skal følges opp, uten at det har blitt gjort. I høringen til rapporten uttalte Nav at de ønsket modell II, og ut ifra ulike signaler tyder det på at Nav har tatt i bruk denne. Ved bruk av modell II blir arbeidsmarkedspolitikken kommersialisert og de frivillige og ideelle aktørene blir skviset ut.
På hvilken måte sikrer statsråden en politisk oppfølging av Brofoss-utvalget, vil statsråden legge frem en stortingsmelding som oppfølging, eller har statsråden konkludert på modell II?

Les hele debatten