Interpellasjon fra Marianne Marthinsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 83 (2012-2013)
Om hva regjeringen gjør for å styrke det internasjonale samarbeidet mot prostitusjon, slik at sexkjøpsloven og hallikparagrafen kan fungere mest mulig effektivt i Norge
Oversendt regjeringen: 12.04.2013
Besvart: 29.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Prostitusjon er en like stor inntektskilde for internasjonal mafia som våpensmugling og narkotikasalg. Internasjonal organisert kriminalitet er også blitt 'tverrfaglig', mafiaen bruker de samme kvinnene til smugling og hvitvasking av inntekter fra narkosalg og til prostitusjon. Sexkjøpsloven og hallikparagrafen er viktige virkemidler i kampen mot prostitusjon i Norge.
Hva gjør regjeringen for å styrke det internasjonale samarbeidet på området, slik at disse lovene kan fungere mest mulig effektivt?

Les hele debatten