Interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 84 (2012-2013)
Om de regionale konsekvensene av den varslede uttrekking av utenlandske styrker fra Afghanistan, ikke minst mht. utviklingen i Kashmir og i forholdet mellom Pakistan og India mer generelt
Oversendt regjeringen: 10.04.2013
Besvart: 23.05.2013 av utenriksminister Espen Barth Eide

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): I 2014 vil store utenlandske styrker trekkes ut fra Afghanistan. Det vil endre situasjonen i Afghanistan sterkt, men også gi regionale ringvirkninger. Det gjelder ikke minst i Afghanistans naboregion, Kashmir, hvor befolkningen stadig lider under en uløst konflikt som har vart siden 1947. Både fra Pakistans og Indias side er det i de siste årene gjort en del for å dempe konfliktnivået, men også de siste månedene har vi sett dødelige trefninger langs kontrollinjen. I regionen er det uttalt frykt for en fornyet bølge av vold og terror i Kashmir etter 2014.
Hva er utenriksministerens vurdering av de regionale konsekvensene av den varslede uttrekking av utenlandske styrker fra Afghanistan - ikke minst med hensyn til utviklingen i Kashmir og i forholdet mellom Pakistan og India mer generelt - og hva kan Norge og det internasjonale samfunn bidra med for å fremme en positiv utvikling og konfliktløsning?

Les hele debatten